مرحله شهرستانی مسابقات حفظ مهد قران کریم با حضور 1192 نفر در بیش از 30 شهر در استان اصفهان برگزار گردید. این مسابقات در 6 رشته حفظ جزء 30 و 1 و 5 جزء و 10 و 20 جزء و حفظ کل قرآن برگزار گردید. از جمله شرکت کنندگان در این مرحله 107 نفر از حافظین کل قرآن کریم می باشد.

اولین مجمع موسسات قرآنی ، مراکر و خانه های قرآن شهرستان خوانسار به همت اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان تشکیل گردید. در این مجمع که موسسات قرآنی و خانه های قرآنی و مسئولین محلی شرکت داشتند ، برادر خاکساری هرندی مدیرعامل اتحادیه ضمن بر شمردن اهداف برگزاری این مجمع ، اتحادیه رویه مراکز قرآنی و هماهنگی و ارتباط مراکز قرآنی را از اهداف برپائی این مجمع دانست .

با عنایت به اهمیت امر آموزش قرآنی در مدارس بویژه مدارسی که با جهت گیریهای قرآنی سیاستگذاری می شود ، جلسه هماهنگی آموزش مربیان قرآنی مدارس قرآنی مهد قرآن کریم با عنوان گام نخست تشکیل گردید. در این جلسه برادر خاکساری هرندی مدیرعامل موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ضمن بیان اهمیت آموزشهای قرآنی در مدارس قرآنی مهد قرآن اصفهان بر آموزشهای هماهنگی تحت عنوان گام نخست تاکید نمود.

در بازدید برادر خاکساری هرندی مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان از موسسات و مراکز قرآنی در منطقه فریدن اصفهان مشکلات و نیازهای آنان مورد بررسی قرار گرفت . موسسات بازدید شده در منطقه فریدون شهر ، بوئین و میاندشت ، افوس ، داران و آمنه بود که از مناطق محروم استان اصفهان می باشد

به گزارش روابط عمومی موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ، پس ازاطلاع رسانی های صورت گرفته به ادارات و سازمانها در استان اصفهان ، درخصوص برگزاری دوره های حضوری و غیرحضوری ضمن خدمت کارکنان دولت درحوزه امور دینی و اوقاف ، توسط مهد قرآن کریم وولایت ، سومین دوره غیرحضوری آن درسال 1394 ، برگزار و با اخذ آزمون پایانی به اتمام رسید

دیدار معاونین و مسئولین پژوهشگاه قرآن و حدیث (دارالحدیث قم) از موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان

جلسات هم اندیشی مدیرعامل اتحادیه های موسسات قرآنی منطقه 4 کشوری در قم و با حضور استانهای قم ، خراسان رضوی ، مرکزی ، سمنان و اصفهان برگزار گردید.

با حضور برادر خاکساری هرندی مدیرعامل مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ، شورای پشتیبانی مهد قرآن کریم شهرستان مبارکه تشکیل گردید. در این جلسه آقای امیری مدیرعامل مهد قرآن مبارکه ضمن ارائه گزارش از فعالیتهای مهد قران مبارکه و شعبات گسترده آن به مشکلات پیش روی این مرکز قرآنی ازجمله در رابطه نحوه وقف و نقش اداره اوقاف در این خصوص اشاره نمود

کارگاه آموزشی با موضوع : غنی سازی خانواده و کارگاه آموزشی با موضوع :تکنیک های افزایش دقت و توجه کودکان ،پیشگیری از اختلالات یادگیری.

هشتمین شماره فصلنامه فرهنگی ، اجتماعی زلال منشتر شد.